کمال خان بلوچ ، بهزاديان نژاد و رنج هاي ما!

1 03 2010

احسان هوشمند*

آيا مي توان ميان استاد آواز پهلواني بلوچستان يعني کمال خان  هوت و دکتر بهزاديان نژاد رئيس موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين  و دردو رنج هاي امثال من رابطه اي يافت؟ هفته گذشته کمال خان استاد آواز بلوچ در گذشت! دکتر بهزاديان نژاد  نيز از فرداي عاشوراي امسال براي نوبت دوم بازداشت و اينک در زندان به سر مي برد! راقم اين سطور نيز بعد از خلاصي از بازداشت چند روزه در درد و رنج ها و حيرت هاي خويش روزگار متلاطمي را مي گذراند!

کمال خان کيست؟استاد ايراني آواز بلوچ متولد 1320 در روستاي لايدان از توابع دشتياري چابهار است. از نوجواني به فراگري موسيقي مي پردازد و در اين هنر سبک پهلواني را بر مي گزيند که يکي از اصيل ترين و محبوب ترين سبک هاي موسيقايي بلوچستان محسوب مي شود. کمال خان در آن سبک به شهرت زيادي مي رسد.ضمن انکه کمال خان به تدريج به عنوان حافظ گنجينه ي غني موسيقي بلوچي و نيز تسلط بي چون و چرا بر فولکلور و ادبيات شفاهي منطقه بلوچستان جايگاه در خوري کسب مي کند. محمدرضا درويشي پژوهشگرصاحب نام موسيقي در باره کمال خان چنين سخن مي گويد: استاد کمال خان هوت بزرگترين خواننده و موسيقي دان به معناي واقعي کلمه نه تنها در بلوچستان بلکه در سراسر ايران است

کمال خان خواننده اي است که از نظر تسلط و حنجره و تکنيک هاي آوازي نه تنها در بلوچستان بلکه در مقايسه با شيوه ها و سبک هاي آوازي فرهنگ و اقوام ايراني بي همتاست. خصوصيات ديگر اين موسيقي دان ارتباط قوي او با ادبيات در پيوند تنگاتنگ با زبان بلوچ است که هم محتواي موسيقي آوازي و هم محتواي موسيقي سازي در اين خطه اهميت دارد.

اين پژوهشگر بيان داشت: کمال خان هوت مسلط ترين خواننده معاصر است که به نوعي ميراث دار نواميس فرهنگي يک منطقه است. که اين خصوصيات فقط در آداب، رفتار و منش اين هنرمند نهفته است. در واقع کمال خان به اين دليل مهم است که راوي تمدن و فرهنگ موسيقي بلوچستان است.

استاد بزرگ و خوشنام آواز ايران محمد رضا شجريان هم در باره کمال خان هوت مي گويد: ما از هنرمندان ارجمندي چون ملاکمال‌خان‌ها غفلت کرده‌ايم و نقش بي‌بديل آنان را در شکوفايي فرهنگ اين سرزمين فراموش کرده‌ايم. ناديده انگاشتن نقش مهم ملاکمال‌خان‌ها، محروم کردن موسيقي و فرهنگ ايراني از سرچشمه‌هاي آن است. زندگي مردم آن ديار با موسيقي او آميخته است و مي‌توان گفت او بيان موسيقيايي زندگي مردم قوم خود است. مردم، رشادت‌ها و پيروزي‌ها و شکست‌ها و ناکامي‌ها و بطور کلي تاريخ خود را در آثار او مي‌يابند.

دکتر قربان بهزاديان نژاد کيست؟قربان بهزاديان نژاد استاد دانشگاه تربيت مدرس دانش آموخته ميکروبيولوژي است.

وي کارشناسي خود را در رشته علوم آزمايشگاهي، کارشناسي ارشد باکتري شناسي و دکتراي ميکروبيولوژي پزشکي کسب کرده و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس است. گذشته از سوابق علمي و اجرايي مثبت بهزاديان نژاد وي رياست موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني و موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين را نيز بر عهده داشت.اين موسسه غير انتفاعي با هدف تلاش براي تبيين حقايق و واقعيت هاي تاريخي، علمي و فرهنگي و رفع تحريف از آثار، مدارك، مستندات و ساختارهاي حقوقي در حوزه  تمدن ايران زمين تشكيل شد.

شناسايي و تدوين ميراث تمدن ايراني و كوشش براي دفاع از حقايق تاريخي تمدن ايراني با تكيه بر اسناد، مدارك و تحليل هاي علمي مطرح شده در مجامع حقوقي و بين المللي، از ديگر اهداف تشكيل اين موسسه مطالعاتي مي باشد

آشنايي راقم اين مطالب با دکتر بهزاديان نژاد به دوراني باز مي گردد که رياست موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني بر عهده ايشان بود و کتاب ايران هويت،مليت و قوميت با همت دکتر حميد احمدي از سوي انتشارات اين موسسه منتشر گرديد.در کتاب ذکر شده نيز مقاله پژوهشي بنده و همسرم منتشر شده بود.به دنبال انتشار کتاب دکتر احمدي،قراردادي نيز براي انتشار دو جلد کتاب ديگر با موضوع تحولات سياسي در مناطق کردنشين و آذربايجان با اينجانب بسته شدو اين چنين شد که روابط کاري ميان  اينجانب و دکتر بهزاديان نژاد شکل گرفت.استمرار روابط و نيز اهداف موسسه هاي ياد شده موجب شد تا افزون بر انتشار کتاب زمينه همکاري ها توسعه يابد ونظربه بي توجهي تاريخي به مناطق مختلف کشور و به ويژه در حوزه مباحث مربوط به اقوام ايراني موسسه مطالعات ايران زمين بر ان شد تا با برگزاري برخي نشست ها وبرگزاري سمينارهاو همچنين انتشار کتاب و ساير اقدامات به ايفاي نقش فرهنگي و ملي خود بپردازدو اينچنين بود که برگزاري همايش هايي با هدف تجليل و معرفي نخبگان اقوام ايراني که سهمي در اعتلاي فرهنگ مملکت داشته اند طراحي شد. نخستين دست از اين همايش ها به تجليل باشکوهي از استاد و پژوهشگر کرد سنندجي اقاي حيرت سجادي پرداخت.سپس تجليل شايسته اي از کمال خان بلوچ و در گام بعدي معرفي و تجليل دکتر ابريشمي از مهاباد.برگزاري اين همايش ها در مراکز مهم فرهنگي کشور همچون دانشگاه تهران يا فرهنگسان هنر بر اهميت آن افزوده بود.حضور خيل مشتاقان و دانشجويان نيزبر کارکردهاي مثبت چنين نشست هايي گواهي مي داد!

در اين همايش ها شمارزيادي از نخبگان و پژوهشگران اقوام ايراني ، استادان دانشگاه و ساير پژوهشگران با ارايه سخنراني و مقاله به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.همايش تجليل از کمال خان هوت از  چند جنبه بي نظير بود.از سويي اين نخستين باري بود که در تهران از يک نخبه بلوچ تجليل مي شد.هيچ سابقه اي از برگزاري مراسم مشابه براي بلوچي ديگر در تهران يا ساير مراکز کشور تا تاريخ برگزاري همايش تجليل ازکمال خان بلوچ در جايي ثبت نشده بود.از ديگر سو حضور اساتيد و نام آوراني چون استاد شجريان و سخنراني به يادماندني ايشان موجب شده بود تا صدها تن از مشتاقان در برنامه حاضر شوند.همچنين فضاي هنري حاکم بر سالن جلسه و نيز اجراي زيباي موسييقي توسط کمال خان موجب شد تا زيبايي برنامه دوچندان شود.

به راستي اثرات ديرپاي چنين برنامه هايي مورد توجه مسئولان امر قرار گرفت؟نقش چنين برنامه هايي در تقويت انسجام ملي و نيز توسعه فرهنگي کشور مورد ارزيابي قرار گرفت؟

آنچه که مشخص است موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين با رياست دکتر بهزاديان نژاد با برگزاري چنين همايش هايي و نيز سلسله نشست هايي در باره خليج فارس،درياي خزر،رودکي و مولوي ،استاد شريعتي و امثال آن گام هاي ارزنده و اثر بخشي در تحکيم مناسبات فرهنگي در ايران امروز برداشت!گر دهها موسسه و پژوهشکده دولتي با بودجه هاي کلان و نجومي هيچگاه خود را درگير فعاليت هايي اين چنين خطير !و در عين حال اثر بخش نمي کنند اما موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين با مديريت شايسته دکتر بهزاديان نژاد در اين فعاليت ملي و ميهني از هيچ فعاليتي دريغ نکرد.با چنين کارنامه اي درخشان حفظ اينچنين موسسات و مديراني کمترين کاري است که از دستگاه هاي مسئول انتظار مي رود…در حالي که امروز موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين فک و پلمپ شده و رئيس شايسته آن يعني دکتر بهزاديان نژاد در بازداشت به سر مي برد!

هنرمند جمهور فرهنگ جوي                                                       سرافراز با دانش و آبروي

امروز جاي خالي دکتر بهزاديان نژاد و فعاليت هاي موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين در استمرار رويکرد ملي و فرهنگي اش حس مي شود.و چنين است که افرادي چون راقم اين سطور با رنج و تلخي زندان و بازداشت اهل فرهنگ سرزمينش در کشاکش است!اميد به آزادي سريع و فوري ايشان و ديگر زندانيان رويدادهاي اخير و رفع پلمپ و بازگشايي موسسه مطالعات و فرهنگ ايران زمين که به قول استاد سخن و ادب سعدی

پس از تحمل سختي اميد وصل مراست

*پژوهشگر مطالعات قومي در  ايران

منتشره در جرس

Advertisements

کارها

اطلاعات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: