اعتصاب قهرمانانۀ مردم کردستان الهام بخش مردم بلوچستان هم هست!

15 05 2010

مصاحبۀ مَی مَکُران با آخرداد سپاهی از فعالین سیاسی بلوچ
در ارتباط با اعدام های اخیر واعتصاب عمومی در کردستان

مَی مَکُران : همانطورکه درجریا هستید پنج نفر از فرزندان مردم، روز یکشنبه نوزده اردیبهشت، به طور ناگهانی و دسته جمعی در محوطه زندان اوین به دار آویخته شدند. به نظر شما هدف حکومت از این اعدام ها در شرایط کنونی چیست؟
آخرداد سپاهی
: حقیقت این است که رژیم اسلامی از موضع ضعف و ترس از بر آمد احتمالی جنبش توده ای است که دست به این اعدام های جنایتکارانه زده است تا بلکه با مرعوب ساختن مردم اهداف خود را پیش ببرد. حکومت قصد دارد تا بزودی طرح حذف یارانه ها را آغاز کند و خود رژیم به خوبی می داند که اجرای این طرح موقعیت معیشتی مردم و مخصوصا اقشار و طبقات کم در آمد را مستقیما زیر ضرب قرار خواهد داد و وضعیت اقتصادی شان را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد. اگر به این ها احتمال تصویب طرح محاصره اقتصادی ایران ازسوی شورای امنیت را اضافه کنیم آنوقت در خواهیم یافت که مردم با چه مصیبت هایی روبرو خواهند بود. گفتن ندارد که در چنین شرایطی امکان بروز شورش های گسترده توده ای وجود خواهد داشت و اگر همه این ها را به جنبش سراسری ضد استبدادی یک سال گذشته اضافه کنیم آنوقت به وحشت رژیم وعلت دست زدن به این اعدام های کور پی خواهیم برد. همه اقدامات حکومت نشان از دارد که آن ها حالا دربرابر مردم شمشیر را از روبرو کشیده اند.
مَی مَکُران: روز پنجشنبه در پی فراخوانی نیروهای سیاسی، مردم کردستان دست به اعتصاب عمومی زدند ارزیابی تان از این حرکت اعتراضی چیست و فکر می کنید چه نتایجی می تواند در بر داشته باشد؟
آخرداد سپاهی: به نظر من این حرکت از سوی مردم با استقبال بسیار خوبی روبرو شده و می توان آن را موفقعیت آمیز خواند. اکثریت مردم شهرهای کردستان آگاهانه و دلیرانه درآن شرکت داشتند. مردم کردستان با برپایی این اعتصاب سراسری اهداف شوم رژیم را به شکست کشانیدند. اگر این حرکت شجاعانه صورت نمی گرفت حکومت در براه انداختن اعدام هایی از این دست گستاخ تر می شد . البته توجه باید داشت که موفقعیت این حرکت در کردستان در متن یک مبارزه سراسری ضد استبدادی که یک سال اخیر به طور فعال و گسترده ای در ایران جریان دارد، توانسته مجال بروز یابد و به نتیجه برسد. همبستگی گسترده ای را هم که چه در داخل ایران و چه خارج از ایران با اعتصاب عمومی در کردستان شاهد بودیم را نیز باید در ارتباط مستقیم با همین مبارزه ضد استبدادی یک سال اخیر توضیح داد . رژیم جمهوری اسلامی که قصد داشت با این اعدام ها به اختلافات و جدایی میان فارس وغیرفارس دامن بزند، با وقوع اعتصاب عمومی در کردستان وحمایت بدریغ و شور انگیز بسیاری از ایرانیان از آن به همیستگی بین اقوام و ملل ایران دامن زده است. محکوم کردن قاطعانه اعدام ها توسط کانون نویسندگان ایران، مادران عزادار و سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون صنفی معلمان ونهاد ها حقوق بشری و سازمان و گروهای سیاسی و فرهنگی، تنها سبب پیوند هرچه بیشتر مردم ایران در مبارزات ضد استبدادی شده است. البته بسیار بهتر بود که شهرهای بزرگ ایران نیز در اعتراض به این اعدام ها به این اعتصاب ها می پیوستند. باید امیدوار بود که در آینده شاهد بروز اعتصابات سراسری از این دست در سراسر ایران باشیم.
مَی مَکُران: با توجه به سیاست به شدت سرکوبگرانه رژیم در بلوچستان و اعدام تعداد زیادی از جوانان بلوچ در طول سال های اخیر، رابطه مبارزات مردم بلوچستان وجنبش سراسری را چگونه می بینید؟ آیا به کارگیری سلاح اعتصاب عمومی می تواند در مبارزات مردم بلوچستان علیه حکومت موثر واقع شود؟
آخرداد سپاهی: واقعیت این است که هر وقت ازمبارزه در بلوچستان حرفی به میان می آید ذهن ها بلافاصله به سوی نبرد مسلحانه می رود. و این هم چندان بی پایه نیست زیرا بافت اجتماعی و طبیعت ساختاری بلوچستان طوری است که با وجود گسترش شهرنشینی و یکجانشینی در روستاها، هنوز هم بخشی از عشایر شیوه زندگی گذشته خود را حفظ کرده اند و اسلحه جزیی جدایی ناپذیر زندگی شان است. علاوه بر این ها، موقعیت این منطقه طوری است که دسترسی تقریبا آسان مردم را به سلاح امکان پذیر می سازد. درست به همین دلیل بخش قابل توجه ای از مردم بلوچستان در مواجه با ستم و بی حقی هایی که توسط رژیم اسلامی در حق شان روا می شود دست به سلاح می برند. البته این شیوه مبارزه که با فراهم آمدن شرایط مناسب می تواند مورد توجه قرار بگیرد تاکنون غالبا هزینه زیادی برای مردم بلوچستان داشته و دست رژیم را در سوکوب مردم منطقه بازتر کرده است و متاسفانه برخی جریانات که مفهوم مبارزه را تنها در بکار گیری اسلحه می بینند با این تفکرشان به نیات رژیم یاری می رسانند. با این حال مبارزه در بلوچستان در طول همه این سال ها تنها محدود به درگیری مسلحانه نبوده و شیو های دیگری از جمله اعتراض و تظاهرات خیابانی نیز درآن وجود داشته است. اما اعتصاب عمومی در کردستان تجربه بسیار خوبی بوده و مردم بلوچستان مشتاقانه آن را مورد توجه قرار خواهند داد و بسیار به جاست تا از سوی فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بلوچ نیز مورد توجه قرار گیرد. این نوع حرکات هزینه مبارزات مردمی را پایین خواهد آورد و دستاوردهای مبارزاتی را افزایش خواهد داد و امکان بسیار خوبی در جهت آموزش توده های مردم درتشکلات مردمی را فراهم خواهد آورد. ودر مورد ارتباط مبارزات مردم بلوچ با مبارزات ضد استبدادی مردم ایران باید گفت که این ارتباط درسی سال گذشته به نحوی وجود داشته است . جامعه ایران در این سی سال به تحولات دیگر مناطق توجه نشان می دهد و بسیاری از روشنفکران و نهاد های حقوق بشری و سازمان های سیاسی از حقوق مردم ستمدیده بلوچستان دفاع می کنند. البته دراین زمینه هنوز ضعف های بسیاری وجود دارد و تا رسیدن به یک وضعیت قابل قبول راه درازی در پیش است. واکنش در برابر سوکوب های رژیم معمولا به موقع صورت نمی گیرد . مثلا وقتی وبلاگ نویس بلوچ بعقوب میرنهاد عضو» سازمان عدالت خواه بلوچستان» توسط رژیم اعدام گردید، به جز یک مورد، هیچیک از سازمان های سراسری به این جنایت واکنشی نشان نداد و اعدام یک وبلاگ نویس را محکوم نکردند. و یا در باره بی حقی مطلقی که بر مردم بلوج می رود صراحتا اعلام موضع نمی کنند. و درباره پیوند مردم بلوچستان با مبارزات سراسری مردم ایران باید گفت که مردم بلوچستان با ادامه مبارزه با ستم گری های رژیم، جزیی از این مبارزه سراسری بوده اند. در همین یکسال اخیر بازداشت، شکنجه و اعدام جوانان بلوچ افزایش یافته و اکنون دوازده نفر از مردم منطقه که در زندان های رژیم در اسارت بسر می برند در خطر اعدام قراردارند. همه این ها در متن مبارزه سراسری علیه استبداد روی داده و می دهد. البته همبستگی میان اقوام و ملل ایران می تواند و باید گسترش یابد و اکنون زمینه ها برای چنین هدفی بیش از هر زمانی دیگر دست یافتنی تربه نظر می رسد. برای یک لحظه هم نیاید فراموش کرد که بدون همبستگی بین کردها، بلوچ ها ، ترک ها، عرب ها ، ترکمن ها، فارس ها و… آزادی و اتحاد داوطلبانه میان اقوام و ملل ایران نمی تواند تحقق یابد.
مَی مَکُران: با سپاس فراوان از شما و آروزی پیوند هر چه بیشتر مبارزات ملیت های تحت ستم با مبارزات ضد استبدادی مردم سراسر ایران.
۲۵ آردیبهشت ماه ۱۳۸۹ـ۲۵ مه ۲۰۱۰

Advertisements

کارها

اطلاعات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: