سَمّ جامعۀ کارگری شمایید!

20 05 2010

اطلاعیه اتحاد بین المللی در مورد
نژاد پرستی سیستماتیک علیه شهروندان مهاجر در ایران
آقای حسینیان کارگران مهاجر بخشی از جامعه کارگری ایران هستند نه سم, سم جامعه کارگری شمایید!
بیش از شش میلیون کارگر مهاجر, که بخش اعظم آنها کارگران مهاجر از کشور افغانستان هستند, در ایران مشغول کارند. این کارگران نه تنها از ابتدایی ترین حقوق کارمحرومند بلکه بطور روزمره و به غیر انسانی ترین شکل در معرض هجوم نژاد پرستی آشکار و سیستماتیک ازجمله از طرف کارفرمایان, دولت و نهادهای دولت ساخته کارگری هستند. بخش بزرگی از فرزندان آنان از تحصیل محروم بوده و از بدترین شرایط مسکونی و بهداشتی برخوردارند. تعداد زیادی از مهاجرین افغانی در بدترین شرایط زندانی اند و بخش قابل ملاحظه ای از اعدامهایی که در ایران انجام میگیرد شامل شهروندان افغانی است.
آخرین نمونه تعرض نژاد پرستانه علیه کارگران مهاجر گزارشی است که خبرگزاری مهر, در تاریخ ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) با تیتر «اتباع بیگانه سم مهلک جامعه کارگری و اشتغال جوانان ایرانی» منتشر کرده است. در این گزارش سید علی حسینیان دبیر کانون صنفی کوره پزخانه های استان تهران گفته اند که اتباع خارجی ضربه بزرگی به جامعه کارگری و اقتصاد ایران میزنند. ایشان که ظاهرا نماینده کارگران استان تهران در مراجع حل اختلافات کارگری نیز هستند اضافه کرده اند که تا زمانی که کارگران خارجی در ایران هستند هیچ کارفرمایی کارگر ایرانی استخدام نمی کند. با این بیان ایشان حکم اخراج کارگران مهاجر را صادر کرده است.
پاسخ کارگران و تشکلهای مستقل کارگری به ایشان روشن و صریح است. این تشکلها در قطعنامه اول ماه مه ۲۰۱۰ در بند ۱۳ عنوان کرده اند که «ما بخشی از طبقه کارگر جهانی هستیم و اخراج و تحمیل بی حقوقی مضاعف بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنیم». همچنین به عنوان راه حل در بند ۹ این قطعنامه به صراحت عنوان کرده اند که «از آنجا که کارگران فصلی و ساختمان به طور کامل از هر گونه قوانین تامین اجتماعی محروم هستند, ما از اعتراضات این بخش از طبقه کارگر برای رسیدن به حقوق انسانی آنها دفاع می کنیم». تشکلهای کارگری میدانند که هر تهاجم به کارگر مهاجر نه تنها به کاهش بیکاری منجر نمی شود بلکه با تضعیف موقعیت کارگر مهاجر دست کارفرمایان را در تحمیل بی حقوقی بیشتر به آنان بازتر میکند. راه حل کارگری مبتنی بر حقوق برابر مستقل از پیشینه هویت ملی است.
مردم افغانستان بخوبی آگاهند که بخش پیشرو جامعه ایران از جمله تشکل های مستقل کارگری در مقابل نژاد پرستان ایرانی از حقوق انسانی و برابر کارگر مهاجر و افغانی دفاع می کنند. تظاهرات اعتراضی علیه اعدام های اخیر در ایران فقط یک نمونه از این آگاهی است.
نشانه گرفتن کارگر مهاجر به عنوان عامل بیکاری و مشکلات اقتصادی یک کشور سنت نژادپرستانه آشنا و دیرینه ضد کارگری است که در بسیاری از کشورها علیه کل طبقه کارگر بکار میرود. در این سنت نژادپرستانه بجای مبارزه علیه سرمایه و رژیم حافظ آن به عنوان عامل اصلی بیکاری کارگر مهاجرمورد تهاجم قرار میگیرد. کارگری که تولید بخشی از ثروت و تولید در جامعه بر دوش اوست. دامن زدن به آتش نژادپرستانه در ایران که با بحران اقتصادی و بیکاری گسترده روبرو است نیز با این هدف انجام میگیرد. آقای حسینیان که یکی از عاملان نژادپرست دولت اسلامی در جامعه کارگری است می خواهد مبارزه میلیون ها جوان بیکار ایرانی علیه سرمایه و دولت اسلامی آن را به تهاجم به کارگر مهاجر و افغانی سوق دهد. در مقابله با این سنت, سنت کارگری بر حقوق برابر کارگر مهاجر با دیگر کارگران تاکید دارد. به یمن مبارزات کارگری در بسیاری از کشورها هر گونه تبعیض علیه کارگران جرم محسوب میشود. بخشی از وظایف تشکل های کارگری نه تنها مقابله با نژادپرستی در محل کار و کل جامعه بلکه پیگیری مواردی است که کارگر مهاجر از حقوق خود محروم می شود. در بسیاری از کشورها اظهارات نژادپرستانه از نوع بیانات حسینیان جرم محسوب شده و این بیانات مجازات دارد.
اتحاد بین المللی ضمن حمایت همه جانبه از حقوق برابر کارگران مهاجر در ایران, از جمله کارگران افغانی, هر گونه اظهار نظرو اقدام نژاد پرستانه علیه کارگران مهاجر و افغانی را محکوم کرده و از همه کارگران و تشکل های کارگری در ایران میخواهد که دفاع از حقوق برابر کارگران مهاجر را به بخشی از مبارزات خویش در محل کار و کل جامعه تبدیل کنند. جامعه کارگری ایران در مقابل نژاد پرستی سیتماتیک علیه کارگران مهاجر, بوِیژه مهاجرین افغانی, به یک مبارزه سیتماتیک و همه جانبه نیازمند است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۹ مه ۲۰۱۰ـ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

مَی مَکُران ـ پس از خواندان این اطلاعیه به دو نمونه از تبلیغات مسموم حکومتیان علیه مهاجرین افغانی در زیر نیز توجه کنید
مشکل “متکدیان” و پناهجویان در زاهدان حربه ای برای تحریک خارجی ستیزی
مَی مَکُران: شيوا و مريم سرگزي خبرنگاران فارس در سيستان و بلوچستان در گزارشی تحت عنوان “حكايت بي‌پايان متكديان افغاني در سيستان و بلوچستان” به بررسی پدیده ی تکدی گری در استان پرداخته و آن را در حد یک مشکل منطقه ای ارتقاء داده اند. خواندن این گزارش نشان می دهد که حتی پدیده ی تکدگری و مبارزه با آن نیز به حربه ای برای تحریک احساسات مردم و دامن زدن به روحیه ی خارجی ستیزی تبدیل شده است. در این گزارش هیچ اشاره ای به ریشه های این پدیده ی احتماعی و سوءمدیریت مقامات حکومتی و فقر جانفرسا در استان نشده است. گزارش به گونه ای تنظیم شده است که گویا سیستان و بلوچستان سوئیس منطقه است که “متکدیان” از هر سو به آن هجوم آورده اند. همین خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارش دیگری تحت عنوان “مهمانان ناخوانده‌ فرصت‌هاي اشتغال ايرانيان را ربوده‌اند” پناهجویان افغانی را عامل بیکاری معرفی کرده اند. این نگاه خارجی ستیزانه و تحقیرآمیز، و راسیستی جزئی از سیاست امنیتی مقامات رژیم در بلوجستان است که قصد فرافکنی مشکلات استان را دارد. و از این موضوع برای توجیه اخراج پناهجویان افغانی سوءاستفاده می کند. در حالی که اخراج پناهجویان افغانی وحتی طلبه های افغانی در راستای سیاست امنیتی منطقه ای رژیم به اجرا در می آید. از این رو افشای این سیاست راسیستی وظیفه ای هر انسان آزاده ای است. این دو گزارش را در زیر بخوانید
حكايت بي‌پايان متكديان افغاني در سيستان و بلوچستان
يكي از معضلات شهرستان زاهدان‌ حضور متكديان به ويژه متكديان خارجي است كه به صورت غيرقانوني وارد شهر زاهدان شده و در حواشي شهر اسكان مي‌يابند و چهره شهر زاهدان را خدشه‌دار كرده‌ است.
به گزارش خبرگزاري فارس از زاهدان، يكي از معضلات شهرستان زاهدان، حضور متكديان به ويژه متكديان خارجي است كه به صورت غيرقانوني وارد شهر زاهدان شده و در حواشي شهر اسكان مي‌يابند و چهره شهر زاهدان را خدشه‌دار كرده‌ است.
اين متكديان به صورت دسته‌جمعي و خانوادگي وارد شهر زاهدان مي‌شوند و حرفه تكدي‌گري اين افراد به صورت باندي است و هيچ فردي حق ندارد كه خارج از باند و گروه به فعاليت بپردازد، زيرا هر فردي موظف است پول حاصله را به رئيس گروه تحويل دهد و حق‌الزحمه خود را دريافت كند.
متكديان به بهانه تفريح و يا مسافرت‌هاي درماني وارد استان شده و در كنار آن به تكدي‌گري مي‌پردازند.
‌اين امر معضلاتي از جمله تهديد سلامت و بهداشت شهروندان، سد معبر در معابر عمومي، فروش تعرفه‌هاي مساجد براي جمع‌آوري كمك‌هاي مردم، ترويج خرافات در اذهان عمومي، ساخت صحنه‌هاي وحشتناك از وضعيت بيماري و مصدوميت‌هاي بدنشان براي عوام فريبي، زير سئوال بردن هويت شهروندان و سلب آسايش در ساعات استراحت را در پي دارد.
افرادي كه در خيابان‌ها اقدام به گدايي مي‌كنند، علاوه بر آن‌كه باعث زشت شدن سيماي شهرستان زاهدان مي‌شوند، با حضور در معابر عمومي و خيابان‌ها براي مردم ايجاد مزاحمت هم مي‌كنند.
خبرنگار فارس در زاهدان به سراغ مسئولان مربوطه رفته تا آخرين اقدامات در زمينه جمع‌آوري و طرد متكديان از سطح شهر زاهدان را جويا شود.
*مركز ويژه جمع‌آوري متكديان شهر زاهدان احداث مي‌شود‌
مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان در زمينه آخرين اقدامات انجام شده براي مهار تكديگري و متولي اصلي آن در زاهدان به خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: با همكاري شهرداري و ساير دستگاه‌هاي مربوطه، در آينده‌اي نزديك مركز جمع‌آوري متكديان در زاهدان افتتاح مي‌شود.
محمد تقي اوكاتي افزود: ساماندهي تمامي متكديان توسط سازمان‌هاي متولي در حال انجام است، اما وظيفه اصلي جمع‌آوري آنها بر اساس مصوبات بر عهده شهرداري است.
محمدتقي اوكاتي افزود: شهرداري‌ها با همكاري ناجا مسئول جمع‌آوري متكديان و كودكان كار هستند پس از جمع‌آوري، در مكاني كه ستاد ساماندهي قرار است به زودي راه‌اندازي كند، نمايندگاني از تمامي دستگاه‌هاي مربوطه گرد‌هم آمده و اين افراد را دسته‌بندي و تحويل بهزيستي مي‌دهند.
وي در زمينه چگونگي دسته‌بندي اين متكديان اظهار داشت: از بين اين متكديان، افراد بالاي 60 سال كه توانايي انجام كار ندارند، به كميته امداد امام خميني معرفي مي‌شوند، ‌افرادي هم كه قادر به انجام فعاليت و كار هستند به اداره كار و امور اجتماعي معرفي و اداره كار ‌با توجه به مهارت‌هايشان آنها را به كارفرمايان معرفي مي‌كند.
مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان بيان كرد: در صورتي كه اين متكديان مهارتي نداشته باشند آنها را به آموزش فني و حرفه‌اي ارجاع داده و بعد دوباره به اداره كار معرفي مي‌شوند.
وي ادامه داد: نماينده دادگستري هم در جمع نمايندگان ادارات مربوطه حضور دارد و متكديان حرفه‌اي را به دادگاه معرفي مي‌كند.
متكديان شهرستاني هم با حمايت ستاد ساماندهي به شهرهاي خودشان روانه خواهند شد.
وي افزود: وظيفه اصلي ستاد جمع‌آوري كودكان خياباني، برخورد با متكديان و كودكان كار ايراني است.
*كنسولگري‌ها نبايد به افراد كم بضاعت ويزا بدهند
اوكاتي گفت: متكديان خارجي هيچ جايگاهي در ايران به ويژه سيستان و بلوچستان ندارند و كنسولگري‌ها نبايد به افراد كم بضاعتي كه با هدف متكدي‌گري وارد ايران يا اين منطقه مي‌شوند ويزا بدهند.
وي افزود: حضور اتباع خارجي به ويژه متكديان در منطقه غير قانوني است و تنها نيروي انتظامي متولي دستگير آنها است و بعد از دستگيري بايد با حكم دادگاه نسبت به طرد آنها اقدام كند.
*250ميليون ريال كمبود اعتبار براي تجهيز مركز جمع‌آوري متكديان زاهدان
‌معاون خدمات شهر‌ي شهرداري زاهدان گفت: ساختمان جمع‌آوري متكديان در زاهدان با زيربناي 700 متر در دو طبقه احداث و تاكنون 300 ميليون تومان هزينه در بر داشته است.
محمد خاشي بيان كرد: هم‌اكنون اين ساختمان به خاطر عدم تجهيزات داخلي از جمله سيستم سرمايشي و گرمايشي و … حدود 250 ميليون ريال ديگر اعتبار نياز دارد كه هنوز تامين نشده و به محض تامين اين رقم، مركز جمع‌آوري متكديان افتتاح و به بهره‌برداري مي‌رسد.
*طرد حدود 3 هزار متكدي از سطح سيستان و بلوچستان
محمد عرب، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي سيستان و بلوچستان نيز در زمينه متكديان ترد شده خارجي از اين استان اظهار داشت: به منظور پاك‌سازي معابر عمومي در سطح شهر زاهدان، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و ناامني‌ها و ناهنجاري‌ها در منطقه، از ابتداي سال ‌جاري تاكنون حدود 3 هزار نفر از متكديان از سطح استان سيستان و بلوچستان دستگير و براي طرد به مراجع قانوني تحويل داده شده‌اند.
فرماندار زاهدان درخصوص چگونگي ظهور متكديان در سطح شهر مي‌گويد: متكديان شامل چندين دسته هستند، عده‌اي كه تكدي‌گري را به عنوان حرفه‌اي سودآور مي‌بينند و درآمد مشخصي را براي خود تعريف كرده‌اند و دسته ديگر افراد درمانده را شامل مي‌شوند كه در اين ميان اولويت با كودكان خياباني است.
حسنعلي نوري افزود: دسته ديگر افراد معلول را شامل مي‌شود كه با استفاده از معلوليت‌هاي جسمي خود احساسات مردم را برمي‌انگيزند و اقدام به گدايي مي‌كنند.
وي ادامه داد: تكدي‌گران پاكستاني و بنگلادشي نيز دسته ديگري از متكديان در شهر زاهدان را تشكيل مي‌دهند كه معمولا در فصل تابستان به سراغ مردم مي‌آيند.
فرماندار زاهدان در خصوص اقدامات انجام شده، براي مهار پديده تكدي‌گري در شهر زاهدان گفت: قرار است با همكاري ادارات مربوطه و شهرداري مركز جمع‌آوري متكديان به زودي در زاهدان راه‌اندازي شود.
وي در خصوص حضور متكديان پاكستاني در سطح شهر زاهدان و راهكار‌هاي مبارزه با اين معضل گفت: گدايان پاكستاني به صورت فصلي وارد شهر زاهدان مي‌شوند، چون مردم شهر از اجاره مسكن به آنها امتناع كرده و آنها مجبورند در حاشيه شهر كه داراي كمترين امكانات است، ساكن شوند.
مهم‌ترين دليل حضور متكديان خارجي در اين منطقه، فقر شديد در كشور‌هاي همسايه مانند افغانستان، بنگلادش، پاكستان و هند است كه به علت دسترسي راحت، به سيستان وبلوچستان هجوم آورده‌اند.
در شهرستان نيكشهر هم متكديان هندي زيادي وجود دارد كه در اوايل تابستان كه در كشور خودشان هوا بسيار گرم است به مدت ۳ ماه به كشور ما هجوم مي‌آورند.
بدون شك يكي از دلايلي كه باعث ازدياد متكديان بيگانه در سطح سيستان و بلوچستان شده، عدم تكميل انسداد مرز است كه زمينه بسياري از معضلات اجتماعي از جمله حضور گدايان خارجي را در اين منطقه به وجود آورده كه پيامد‌هاي منفي آن نيز دامنگير مردم استان سيستان و بلوچستان شده است.
اميدواريم با انسداد مرز و كنترل مبادي ورودي و خروجي استان سيستان و بلوچستان، راه‌اندازي مركز جمع‌آوري متكديان و تحقق ساير اقدامات در دست اجراي مسئولان مربوطه درآينده‌اي نزديك، كوچه و خيابان‌هاي زاهدان از وجود اين افراد پاك شود.
_______________________________
گزارش: شيوا و مريم سرگزي
خبرنگاران فارس در سيستان و بلوچستان

مهمانان ناخوانده‌ فرصت‌هاي اشتغال ايرانيان را ربوده‌اند
به گزارش خبرگزاري فارس از زاهدان، ايران در چند دهه گذشته ميزبان مهمانان ناخوانده‌اي بوده كه امروز ادامه حضور آنان بسياري از فرصت‌هاي شغلي را از ايرانيان سلب كرده و مشكلات عديده امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به وجود آورده است.
بيش از 2 ميليون و 500 هزار مهاجر افغاني در ايران، يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي را اشغال كرده و مشكلات عديده‌اي را به وجود آورده‌اند.
بر همين اساس منوچهر كريمي، جانشين اداره اجتماعي مرزباني سيستان و بلوچستان به خبرنگار فارس در زاهدان اظهارداشت: استان سيستان و بلوچستان با داشتن حدود 275 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان و 987 كيلومتر با كشور پاكستان، در سه دهه گذشته از عمر با بركت انقلاب اسلامي به دليل عدم ثبات سياسي در دو كشور همسايه شرقي ايران بالاخص افغانستان هجوم اتباع بيگانه به خاك جمهوري اسلامي ايران بدليل جنگ داخلي و اختلافات قومي و عدم وجود امنيت، كار و فقدان حداقل شرايط معيشتي را به دنبال داشته است.
* ورود اتباع خارجه غير مجاز (افاغنه) به داخل كشور
جمهوري اسلامي ايران در مورد برخورد با اتباع مجاز افغاني مانند شهروندان خود عمل كرده و اين مسئله به دليل حس انسان دوستي ايرانيان و تعهدات مذهبي است كه مسلمانان ايران دارند.
اين افراد از امكانات و خدمات شهروندان ايراني در حالي استفاده مي‌كنند كه اكثراً شامل يارانه دولتي است.
كريمي افزود: يكي از تبعات حضور افاغنه، صرف هزينه و نيروي انساني و ساير هزينه‌ها براي پليس است به عنوان مثال دستگيري بيش از (300/39 ) نفر از اتباع خارجه (افاغنه) در هفت ماهه سال‌جاري توسط رزمندگان مرزباني استان سيستان و بلوچستان توان بالايي از نيروي انتظامي را به خود اختصاص داده و هزينه‌هاي زيادي چه نيروي انساني و چه هزينه‌هاي مادّي در اين زمينه صرف شد.
* آسيب‌ها و تهديدات ورود افاغنه
وي گفت: يكي از آسيي‌هاي ورود افاغنه به كشور، نابساماني در مرزهاي كشور است كه اين روند ضمن گرفتن توان واحدهاي رزمي هنگ‌هاي مرزباني سبب كاهش تمركز و اشرافيت بر تهديدات امنيتي به ويژه اشرار مسلح كه از طريق مرزهاي شرقي وارد كشور مي‌شوند، شده است.
جانشين اداره اجتماعي مرزباني سيستان و بلوچستان افزود: افزايش گرايش ازدواج افاغنه با ايرانيان به ويژه مردان افغان با زنان ايراني و بازگشت احتمالي بسياري از اين افراد پس از مدتي به افغانستان و از هم پاشيدگي خانواده‌هاي افغاني، ايراني كه چالش‌هاي جدي اجتماعي در كشور به ويژه در مرزها و استان‌هاي شرقي كشور را به وجود آورده است.
كريمي ادامه داد: استان‌هاي شرقي همواره بيشترين تعداد مهاجران افغان را در خود جاي داده، به نحوي كه امروز فرهنگ اين نقاط دستخوش تغييرات قابل لمسي شده و معضلات بيشماري را در اين استان‌ها ايجاد كرده است.
وي افزود: با توجه به عدم كنترل و نظارت شبكه‌هاي بهداشت و درمان اين افراد مي‌توانند يكي از عاملان انواع بيماري‌هاي واگيردار و به ويژه آنفولانزا و سل باشند كه تبعات گاه جبران ناپذيري در پي دارد.
كريمي اضافه كرد: استفاده اين افراد از يارانه‌هاي دولتي مانند نان در حالي كه اين افراد ماليات نمي‌دهند يكي از مشكلات و معضلات اقتصادي در استان‌هاي شرقي است و سبب ايجاد ضربه‌هاي اقتصادي به كشور مي‌شود.
جانشين اداره اجتماعي مرزباني سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: بروز نابساماني‌هاي اقتصادي در بازارهاي استان سيستان و بلوچستان و احاطه افغان‌هاي پولدار بر وضعيت تجارت، مسكن و حمل و نقل كه غالباً سرمايه‌هاي خود را از طريق قاچاق به دست مي‌آورند.
وي گفت: حضور افاغنه در داخل كشور به عنوان نيروي كار ارزان سبب افزايش بيكاري ايراني‌ها و بالا رفتن نرخ آن شده و فرصت‌هاي شغلي زيادي از هم ميهنان ايراني گرفته است.
كريمي ادامه داد: درآمدهاي حاصل از اشتغال افاغنه در داخل كشور به هيچ عنوان در كشور سرمايه گذاري نشده و به صورت ارز از كشور خارج مي‌شود.
وي تصريح كرد: در صد قابل توجهي از جرائم رخ داده در استان‌هاي شرقي توسط مهاجران افغاني صورت مي‌پذيرد و در صورت خروج افاغنه و كاهش ورود آنها ضمن كاهش جرائم سبب كاهش نرخ بيكاري و همچنين تبعات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي ناشي از اتباع خارجه هستيم

Advertisements

کارها

اطلاعات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: