چرا جوانان بلوچ جذب فرقه جندالله میشوند؟

20 12 2010

چرا جوانان بلوچ جذب فرقه جندالله میشوند؟
میربلوچ
خشونت در بلوچستان هر روز قربانیان بیشتری می طلبد. رژیم جمهوری اسلامی هم مانند یک فاتح سرمست و مغرورکه این سرزمین را فتح کرده است بدون توجه به حقوق اساسی مردم و زیرپا نهادن قوانین داخلی و بین المللی به بهانه جنگ با استکبارجهانی و خودی و غیرخودی کردن وشعار صوری وحدت شیعه و سنی ,روزگار را برای مردم این سرزمین سیاه کرده است و آینده ای تیره و تار را در دورنمای آیندگان بخصوص نسل جوانان و نوجوانان ایران بویژه نسل جوان بلوچ که از ستم مضاعف قومی و مذهبی فشار بیشتری متحمل میشود , قرار داده است. جنداله شیعه کشی ,وحشت و ترور را راه حل مقابله با متجاوزین حقوق اهل تسنن ومردم بلوچ میداند. آیا راه حل دیگری برای برون رفت از این جنگ خانمانسوز بخصوص راه نجاتی برای نسل جوانی که با صدها آروز آینده ای جز قربانیان مواد مخدر , قاچاقچی یا به قربانگاه رفتن جنداله با عملیات انتحاری و یا زندان و شکنجه و اعدام ملایان راه فراری دیگری هم برایش وجود دارد.
در جوامع امروزی دانش و آگاهی اولین پایه و نیروی جوان اولین منبع برای پیشرفت و توسعه کشورها محسوب میشوند که برای کارایی و رشد بیشتر جوانان را با آموزش علوم و فنون مورد نیاز تربیت میکنند. جوانان هر کشوری با ارزش ترین سرمایه آن میباشند براساس تعریف سازمان ملل متحد گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۹ سال هرم سنی قشر جوان را تشکیل میدهد. ایران پس از عمان دومین کشور جوان در سطح جهان بشمار میرود. بنابراین با یک برنامه ریزی مناسب برای جوانان کشور سرمایه گزاری برای این نیروی جوان مجهز به آگاهی و دانش روز میتوانست کشور ما را مانند هندوستان تبدیل به کشور صنعتی پیشرفته با تکنولوژی روز بکند که دیگر وابسته به منابع طبیعی مثل نفت نباشیم.
اما در جمهوری اسلامی منافع ملی برای حاکمان از هیچ اهمیتی برخوردار نمیباشد بلکه آنها منافع خود یعنی حفظ نظام را در اولیت میدانند و در طی بیش از ۳۰ سال , سردمداران آن عملا به ملت ایران و جهانیان ثابت کرده اند که بجز حفظ قدرت به هر بهای ممکن , به چیز دیگری نمی اندیشند. ملایان ,جوانان ایران را فقط برای گوشت دم توپ در جنگ و یا سیاهی لشکر درتظاهرات فرمایشی برعلیه آمریکا و یا استقبال از مقامات دولتی و نمایشهای نمازجمعه میخواهند. آنان جوانان را یک فرصت و امتیاز برای کشور نیمدانند بلکه به جوانان بعنوان یک تهدیر مینگرند ؛ لذا سعی در تحمیق و مغزشویی و اموزشهای ایدیولوژیک عقب مانده و ارتجاعی خود را به آنها دارند. خمینی رهبر این فرقه همان روز نخست دشمنی خود را با بستن دانشگاه ها و اخراج هزاران استاد ورزیده و آگاه نشان داد. خامنه ای هم تلاش میکند که با بستن رشته های علوم اجتماعی ,خود و رژیمش را از ترس دانشجویان و استادان آگاه بیمه کند. او و ریس جمهورش اگر میتوانستند ,دانشگاه ها را تبدیل به حوزه میکردند ولی ترس و وحشت از جوانان این اجازه را به آنها نمیدهد.
بیکاری ,سختی معیشت ,ترس از تشکیل خانواده ,همراه با فشار و سرکوب جوانان هر روز عرصه را برای آنها تنگتر میکند. منابع و ثروت ملی بجای تعلیم و رفاه شهروندان این کشور, حواله بانکهای خارجی برای مصارف تبلیغاتی رژیم و گروه های وابسته به آن مثل حماس و حزب الله و حزب الدعوت الاسلامی عراق و گروه صدر و رشوه دادن به کشورهایی نظیر روسیه و چین و نزویلا و.. برای جلب حمایت از نظام جمهوری اسلامی میشود.
با تمام این اوصاف مردم ایران برای مبارزه با این رژیم جهل و خرافات ارتجاعی با توجه به زیربنای فرهنگ کهنسال ایرانی به اهمیت تعلیم و تربیت فرزندان خود توجه دارند و با تمام گرفتاریهای معیشتی اجتماعی و خانوادگی حتی از جان خود مایه میگذارند خانه و زندگی خود را میفروشند تا فرزندانشان را به مدرسه و مدارس عالی و حتی خارج از کشور برای ادامه تحصیل بفرستند. این نیروی تحصیل کرده آینده ای روشنی در ایران ندارند و رزیم جهل و زور هم توانایی جذب آنها را ندارد. این سرمایه عظیم ملی بناچار راهی کشورهای دیگر برای آینده ای بهتر میشوند و همانطور که آمار سازمان ملل نشان میدهد ایران از لحاظ فرار مغزها اولین کشور در دنیاست.
در سیستان و بلوچستان بعلت شرایط جغرافیایی و قومیت و مذهب شرایط متفاوت است وفشارهای زندگی اعم از سیاسی اقتصادی فرهنگی ومذهبی مضاعف میباشد. ما همه خوب میدانیم که پایه های این رژیم به دروغ و نیرنگ و خدعه تکیه دارد نه به ادعاهایی که میکنند مثل وحدت شیعه و سنی و یا پایگاه مردمی . کشتار عاشورای سال ۸۸ مزدوران رژیم در تهران و سایر شهرهای بزرگ به خوبی نشان داد که حتی هیچ حرمتی هم برای امام حسین و روزعاشورا قایل نیستند و در این روز هم از خونریزی و کشتار مردم بیدفاع دست نکشیدند و ماهیت اصلی خود را به نمایش گذاشتند.
خمیتی برای اثبات دروغپردازیهای خود در همان اوایل حاکمیتش دستور قتل عام مردم کردستان را صادر کرد. خلخالی جلاد رژیم در یک روز سوار هواپیما شد در شهر سنندج پیاده شد بعنوان قاضی شرع خمینی ۳۰۰ نفر را تیرباران کرد و روزبعد با هواپیما برگشت. در ترکمن صحرا با وحشت و ترور مردم را سرکوب و خانه نشین کردند. در زاهدان بلوچ و زابلی را به جان هم انداختند.
خلاصه بگویم هرچه رهبر و سران این رژیم میگویند باید ضد آنرا باور کرد. این رژیم از همان روز اول که سر کار آمده به جای وحدت ,جنگ را باسنی ها در داخل ایران و خارج با صدام حسین آغاز کرد. همانطور که این رژیم خودش ثابت کرده است یک رژیم تمامیت خواه است و اگر صحبت از وحدت شیعه و سنی میکند مانند سایر کارهایشان برای تبلیغات و فریفتن مردم و سایر ملل مسلمان است. از اینرو این رژیم به جوانان سنی در کردستان و بلوچستان و یا سایر نقاط سنی نشین ایران بعنوان یک نیرو با پتنسیال منفی نگاه میکند. چونکه بخوبی میداند که جوان بلوچ سنی ولایت فقیه را قبول ندارد از این جهت امیدی هم برای جذبش در تظاهرات فرمایشی و یا خرکردنش بعنوان سرباز امام زمان و تحویل کلید بهشت ندارد. بنابراین این رژیم چنین توجیه میکند که لزومی ندارد که بودجه کشور امام زمان را برای یک سنی که امام زمان و ولایتش را قبول ندارد خرج کند.

از طرف دیگر بافت اجتماعی بلوچستان بر اساس نهادهای سنتی پایه گذاری شده است. این نهادها در طی قرون متمادی معیارهایی را در زندگی اجتماعی قومی به وجود می آورند که شاخص یک زندگی با آداب و رسوم آن جامعه است تغییر این سنتها نیاز به یک زمان طولانی و سیستم آموزشی صحیح دارد . فقط در یک بستر تعلیم و تربیت توانمند میتوان استعدادهای جوانان را پرورش داد و در مسیری درست و مساعد آنها را هدایت کرد.
اکثریت بالای خانواده های بلوچ فقیر هستند و فرزندان زیاد هم دارند. پدر خانواده از صبح زود که بیرون میرود گاهی تا پاسی از شب هم دربیرون سخت کار و فعالیت میکند تا شکم اعضای خانواده را سیر کند. او وقت کافی برای گذراندن با بچه هایش را ندارد. مادر عموما بیسواد است و بعنوان یک زن در یک جامعه سنتی فعالیتش خیلی محدود است و کمک زیادی در کنترل مشق و درس بچه ها ندارد. یک سری از بچه ها در نیمه راه تحصیل را رها میکنند و برای کمک خرجی خانواده در پی کسب کار میروند. چون که علاه بر نیاز خانواده به آنها القا میکنند که مرد شده است و بایستی مسولیت قبول کند اجازه ندهد که اعضا خانواده اش محتاج دیگران باشند. او هم به این کار افتخار میکند.
گروه دیگری از جوانان بلوچ که موفق میشوند ادامه تحصیل بدهند و به درجات دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس برسند با مدرکی که در دست دارند انتظار دارند که کار مناسب با آن را در جامعه بدست آورند. پس از چند سال انتظار و سرگردانی و طعنه و زخم زبان خانوادها و دوستان و همقطاران بخصوص کسانی که همپایه آنها بوده اند و اکنون با پارتی بازی و امتیاز شیعه و غیر بلوچ بودن توانسته اند شغلی مناسب داشته باشند حسرت به دل میگیرند و با شرمندگی و دلی پر کینه و رنجیده برای امرار معاش دست به کارهایی که دیگران حاضر نیستند انجام بدهند مشغول میشوند.
گروه دیگری از جوانان بلوچ که مشغول تحصیل هستند وقتی وضعیت اقوام و خویشاوندان تحصیلکرده را می بینند که بیکارند و شغلی دارند که همطراز با تحصیلات آنها نیست. امید و انگیزه درس خواندن و مدرک گرفتن را بکلی از دست میدهند و به خیل بیکاران می پیوندند.
تا قبل از روی کار آمدن ملایان در بلوچستان بیش از سه مدرسه یا دارالعلوم وجود نداشت. حالا به برکت سر جمهوری اسلامی ده ها دارالعلوم (مدرسی دینی) باز شده است که هر سال تعداد زیادی فارق التحصیل ملا و مولوی تولیدات آنها می باشد. این مدارس شبانه روزی هستند و مخارج آنها را افراد خیر تهیه میکنند. شاگردان این مدارس اکثرا کسانی هستند که بعلت فقر مطلق امکان رفتن به بک مدرسه معمولی را ندارند و بعضی ها حتی برای این که زنده بمانند برای سیرکردن شکم خود به این مدارس میروند. این مدارس به جوانان بلوچ یک هویت علمی دینی میدهد که به کمک آن میتوانند در مقابل تهدیدات دینی و تحقیرات قومی مقاومت کنند. این مدارس تنها جایی است که رژیم نتوانسته است در آنها رسوخ پیداکند.
این رژیم حفظ خود را در جنگ و بحران میداند لذا وحدت(جنگ) شیعه و سنی برایش یک نعمت محسوب میشود و هر چند شهدای این جنگ بیشتر میشوند درخت اسلام (رژیم ) بیشتر آبیاری میشود. ادامه این جنگ باعث پلورازیسون (قطبی شدن) دوجناج افراطی دربلوچستان شده است. از یکطرف مزدوران رژیم که هر روز فشار امنیتی – نظامی بیشتری به مردم وارد میکنند. حکومت نظامی اعلام نشده ای در شهرهای بلوچستان برقرار است که مردم نمیتوانند بقول معروف نفس بکشند. کنترل روز افزون جاده ها, مرزها, رفت و آمد در خیابانها, مدارس ,بیمارستانها مردم را عاصی و بیزار کرده است. هیچ احدی جرات اعتراض به اعمال غیر انسانی کارگزاران رژیم ندارد. اگر مقاومتی ببینند بلادرنگ به بهانه قاچاقچی یا عضو حنداله دستگیر میکنند و برگشتن آن فرد دیگر در دست خداست و بس!
عده ای از این جوانان بیکار تحقیر شده و ناامید و مایوس که از فقر فرهنگی برخورداربوده و دارای تعصبات کور مذهبی و احساسات قومی هستند مقابله به مثل با مزدوران رژیم را بهترین راه مبارزه میدانند و اینطور توجیه میکنند که چون این رژیم تمام راههای مبارزات مدنی را مسدود کرده است لذا تنها راه مقابله با آن خوشونت است. جنداله که باتفکرات ایدلوژیک ارتجاعی به سبک طالبان و القاعده عمل میکند و تا بحال با چندین عملیات بزرگ و کوچک به قول خودش , ضربات سنگینی به رژیم زده است ( البته من معتقدم که این عملیات جنداله همیشه به نفع رژیم بوده است و رژیم توانسته است به بهانه این عملیات جو امنینتی – نظامی و فشار حاکم بر مردم منطقه را بیشتر توجیه کند) بهترین آلتر ناتیو برای پیوستن این جوانان سرخورده بلوچ به جنداله است.
تراکم جمعیتی نسل جوان در بلوچستان بعلت زاد و ولد بیشتر , بالاتر از سایر نقاط ایران است و جوان ترین استان ایران میباشد. امروزه جوانان بلوچ دیگر انگیزه ای برای زندگی ندارند این نا امیدی در بین جوانان موج میزند. برای برون رفت از نا امیدی و بی انگیزگی این جوانان و برای آینده ایران باید فکری کرد. این جوانان دورنمایی روشن و شفاف میخواهند. برای تزریق روح امید و نشاط به این جوانان بایستی بطور جدی به فکر اشتغال آنها بود. انتخاب گزینشی, پارتی بازی و خویشاوند سالاری , رشوه و تبعض را کنارگذاشت. در کشورهای مدرن دنیا, آنها برای هر نسل جوان یک برنامه دارند که متاسفانه در کشور ملازده ما برای چند نسل حتی یک برنامه هم پیش بینی نشده است چرا!
بطورکلی تامین تحصیل و شغل جوانان باید از اهمیت ویژه ای برخوردارباشد.کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه, جوانان بلوچ را بسوی قاچاق مواد مخدر, اعتیاد و تروریسم می کشاند.
میربلوچ ۲۸ آذر ۸۹
lashkarm@hotmail.com

Advertisements

کارها

اطلاعات

One response

21 12 2010
rostam

چونکه شرافت دارند و مثل رهبران خود را نفروخته اند . شما از همه چیز حرف زدید غیر از عامل شرف و شهامت در جوانان . همانطور که هزاران دختر ایلامی خود را میسوزانند و حاضر به نفس کشیدن در فضای مسموم اسلام نیستند .

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: