بلوچستان ملک شخصی کسی نیست

20 12 2010

بلوچستان ملک شخصی کسی نیست
شهداد بلوچ ــ سوئد
بعد از عملیات انتحاری چابهار و به دنبال آن محکومیت جهانی این عملیات، گویا هواداران و دوستان «جندالله» به شدت تحریک شده و کنترل اعصاب خود را از دست داده اند. شخصی بنام دلاور بلوچ که گویا مدیریت سایت «تفتان» را بر عهده دارد، در مقاله‌ای بنام «متجاوزان اشغالگر باید سرزمین بلوچستان را ترک کنند:” نه تنها به تهدید فارسها و شیعیان پرداخته است، بلکه به ما بلوچهای مقیم اروپا نیز توهین کرده و حتی شناس‌نامه و ملیت بلوچی ما را نیز باطل کرده است!

جناب دلاوربلوچ می نویسد» عملیاد استشهادی چابهار هشداری بود برای تمامی غیز بومیان فارس که باید بلوچستان را ترک کنند ورنه کشته خواهند شد… اگر چه این هشدار به مذاق برخی شیعه زدگان غرب نشین خوش آیند نباشد». البته در این قسمت دوست ما لطف فرموده و فقط فارسهای غیر بومی را خطاب فرموده اند و گویا به فارسهای بلوچستان کاری ندارند!

اما بلافاصله در قطعه دوم مقاله خویش به تمامی «شیعیان بلوچستان» فرمان می‌دهند که بلوچستان را تخلیه کنند وگرنه خود مسئول ریختن خون خویش به دست «جندالله» هستند. در همین قسمت است که دوست ما حکم تبعید برای کسانی که از این فرمان سرپیچی می‌کنند صادر کرده است! ایشان در ادامه می‌نویسند «سخن یکی است و تمام شیعیان باید بلوچستان را تخلیه کنند و بروند و پس افرادی که می‌خواهند با شیعیان زندگی کننداز سوئد و لندن به قم و نجف تشریف ببرند»…!

بنده نمی دانم این جناب دلاورخان چند سال دارند و یا اینکه در اوایل انقلاب چند سال داشته‌اند و آیا اصلاه آن موقع متولد شده بودند یانه. اما محض اطلاع ایشان و افراد هم فکر ایشان بگویم که بسیاری از ما بلوچهای مقیم سوئد و لندن و در کل اروپا، کسانی هستیم که اولاً به سهم خود در انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران شرکت داشته ایم. و از آنجائی که در آن زمان احزاب ملی بلوچی موجود نبودند و از «جندالله» نیز خبری نبود که بتواند ما جوانان آن زمان را جذب عملیات انتحاری کند، برای همین ما وارد گروهها و جریانات سراسری سیاسی که حق تعین سرنوشت ملت بلوچ را مطرح می‌کردند شدیم و با رژیم جور و ستم اسلامی ولایت فقیه به مبارزه سیاسی و حتی نظامی بر خواستیم.

جناب دلاورخان!

بسیاری از ما بلوچهای مقیم سوئد و لندن و از جمله همین بنده که این کلمات را می نویسد، کسانی هستیم که حاکمیت ، بقول شما بیگانگان و متجاوزان را قبول نداشتیم. ما کسانی هستیم که گرسنگی کشیده‌ایم و گرسنگی ملت مان را دیده ایم و قبول نمی کردیم که گرسنه باشیم. ما کسانی هستیم که کشتار بلوچ را می‌دیدیم و ساکت نمی توانستیم بنشینیم. ما کسانی هستیم که غارت بلوچستان توسط غارتگران حاکم را می‌دیدیم و آن را نمی پسندیدیم. ما کسانی هستیم که تحقیر زبان، لباس و ملیت بلوچی خود را می‌دیدیم و فریاد می زدیم. ما کسانی هستیم که توهین به دین و مذهب مردم خود را تحمل نمی کردیم، با وجودی که مذهبی نبودیم.

ما به همه این‌ها اعتراض داشتیم و برای رفع تمام این مظالم مبارزه می‌کردیم و در راه مبارزه برای احقاق حقوق بلوچ به زندان افتادیم و شکنجه شدیم. ما همان کسانی هستیم که نزدیکترین دوستانمان را همانند؛ چراغ محمدی ها، خسرو مبارکی ها، شفی محمد زین الدینی ها، محمد گل ریگی ها و دهها و صدها شهید راه عزت و سربلندی بلوچ و بلوچستان را تقدیم مام وطن کردیم. ما کسانی هستیم که بعد از سالها زندان و شکنجه بدون خواست خودمان به تبعید اجباری رانده شده‌ایم و تحمل تمام رنجها را به جان خریده ایم. و بسیاری از ما ، از جمله نویسنده هیمن سطور نزدیک سه دهه است که از سرزمین اجدادی مان، از خانواده و دوستانمان به دوریم و آرزوی دیدار آن‌ها را داریم.

دوست عزیز ، دلاورجان!

اکنون ما تبعیدیان قدیمی مقیم غرب دیگر مثل شما جوان نیستیم که بتوانیم اسلحه به دوش بگیریم و با پاسداران رژیم نجنگیم.اما مبارزه ما با رژیم ددمنش ولایت فقیه به اشکال مختلف ادامه دارد. ما نه از مبارزه دست کشیده‌ام و نه ناامید شده ایم. ما تبعیدیان غیر مذهیی بلوچستان بهای سنگینی پرداخته ایم. و به اندازه توانمان برای سربلندی بلوچ و بلوچستان زحمت کشیده ایم. برای همین حداقل انتظاری که داریم این است که شما جوانان امروزی حد اقل به ما احترام بگذارید و به ما توهین روا مدارید که چرا ما مثل شما فکر نمی کنیم.

دلاور عزیر!

مبارزه برای احقاق حق حتماً بستن بمب به کمر نیست. مبارزه ممکن است صدها راه داشته باشد. همین که ما با تمام سختی‌ها ، دلتنگی ها و مشکلات مالی ها و غیره توانسته ایم تحصیل کنیم و با کار و زحمت شبانه روزی توانسته ایم زندگی شرافتمندانه ای برای خود و خانواده هایمان درست کنیم مبارزه نیست ؟

امروزه در هیمن سوئد و لندن که، شما می‌خواهید بلوچهای مقیم اینجا را به نجف تبعید کنید، دهها دکتر ، مهندس و متخصص دیگر وجود

دارد که بخشی از افتخارات بلوچ و بلوچستان محسوب می‌شوند و بی‌شک در آینده بلوچستان نقشی اساسی بازی خواهند کرد .

!دلاور عزیز

نکند تشکیلات «جندالله» قصد دارد فردای آزادی بلوچستان جمهوری اسلامی بلوچستان را اعلام کند؟ و همانند عربستان سعودی و حکومت طالبان گروهای «امر به معروف و نهی از منکر» راه بیاندازد تا با تازیانه و سرنیزه ریشمان را اندازه بگیرد و به زور به مساجدمان بکشد؟ نکند می‌خواهید قانون شریعت راه بیاندازید تا دست قطع کنید، شلاق بزنید ، سنگ سار کنید؟ این کارها را جمهوری اسلامی شیعیان بیش از سی سال است که انجام می دهد. فرق شریعت شما با شریعت آنان چیست؟ مگر شما شلاق را آهسته تر می‌زنید و یا سنگهای پنبه ای بطرف نگون بختان پرت خواهید کرد؟ نکند که در فردای آزادی می‌خواهید یک بلوچستان تک صدائی ایجاد کنید که در آن فقط یک حزب «جندالله» وفقط یک رهبر وجود داشته باشد؟ و اگر ما تحصیل کردگان و غیر مذهبی‌های بلوچستان جمهوری اسلامی شما را قبول نداشتیم باید گورمان را گم کنیم و دوباره راهی تبعید و زندان و شکنجه بشویم ؟

!برادر غزیز

شما که همه شیعیان را می‌خواهید از بلوچستان به دریا بریزید، با بلوچهای شیعه می‌خواهید چکار کنید؟ آیا مردم بزمان ، دلگان ، نرماشیر و هرمزگان را نیز می‌خواهید از بلوچستان بیرون بیاندازید؟

آیا اگر دختر و یا پسر من عاشق یک نفر شیعه شد باید برای همیشه شناس‌نامه بلوچی اش مهر باطل بخورد و به قم و نجف تشریف ببرد؟ این چه منطقی است که جندالله می‌خواهد به خورد مردم بلوچ بدهد؟ این چه سم مهلکی است که در بلوچستان در حال گسترش است و دارد افکار جوانانی را که از جور و ستم یک رژیم مذهبی جنایتکار به تنگ آمده‌اند را مسموم می کند؟

دوست عزیز ما آقای دلاور می‌فرمایند که این خواست اکثریت بلوچهاست که شیعیان و فارسها باید از بلوچستان بروند. درست است که ما در خارج از بلوچستان زندگی می‌کنیم و سالهاست که وطمنان را ندیده‌ایم . ولی آیا شما یی که در بلوچستان زندگی می کنید، از مردم

بلوچ نظرخواهی کرده‌اید که می گوئید اکثریت بلوچها از نظرات شما پیروی دارند؟

من که چنین چیزی را نمی‌توانم قبول کنم!

برادر دلاور!

بلوچستان مال همه بلوچهاست و آنانی که می‌خواهند در کنار ملت بلوچ با برابری و برادی زندگی کنند. بلوچستان را هیچ کسی در هیچ جائی سند نزده و به افراد و یا گروهی سیاسی نداده است. بلوچستان به عبارتی مهریه هیچ‌کس نیست که چون کسی خوشش نیامد بلوچهارا به قم و نجف تبعید کند!

همانطوری که ملت بلوچ همانند همه ملتهای دنیا از طبقات و اقشار مختلف تشکیل شده است، همانطور نیز مردم آن منافع خاص خودشان را دارند و برای همین هم یک‌جور فکر نمی کنند. بورژوازی بلوچ دنیال مواد خام و بازارهای بلوچستان است. دهقان بلوچ زمین و آب می خواهد. کارگر و زحمتکش بلوچ هم کار و نان می خواهد. همانطور که در هیچ کجای دنیا مردم یک‌جور فکر نمی کنند، در بلوچستان نیز مردم یک‌جور فکر نمی کنند. بگذار شما به مبارزه مسلحانه و روشهای خشونت آمیز اعتقاد داشته باشید. ما به شما احترام می‌گذاریم اما این حق طبیعی ماست که از تاکتیکهای سیاسی و نظامی شما انتقاد کنیم. انتقاد را باید با انتقاد جواب داد نه با نشان دادن لوله اسلحه و تهدید به کشتار!

این حق ماست که از شما بپرسیم که در آینده بلوچستان چه چیزی می خواهید. این حق ماست که با شما به مبارزه فکری بپردازیم. و آنجائی که به نظرمان اشتباه می‌آید از شما انتقاد کنیم. شما حق ندارید به کسی که از شما انتقاد می‌کند توهین کنید. ما همانطور که عرض کردم به فکر شما احترام می‌گذاریم اما این را حق خود می‌دانیم که با نیت اسلامی کردن بلوچستان به مبارزه بر خیزیم. ما به اندازه توان خود به شما اجازه نمی‌دهیم که یک جمهوری اسلامی جدید بوجود بیاورید. همانطور که ما بیش از سه دهه با نظام مذهبی شیعه مبارزه کرده‌ایم ، زندان و شکنجه و تبعید دیده ایم، همانطور نیز با حکومت افراطی شما مبارزه خواهیم کرد، زندان خواهیم رفت و شکنجه های شما را تحمل خواهیم کرد! اما حکومت دیکتاتوری مذهبی دیگری ، چون اینبار اسمش بلوچی است قبول نخواهیم کرد و این حق طبیعی ماست.

برادر شدیداً احساسی ما در جائی دیگر از نوشته شان می‌نویسند که «محکوم کردن غرب و شرق و چند وب نگار و چند حزب 2 نفره

هیچ تأثیری بر موضع گیری جنبش مقاومت نداشته و نخواهد بود».

واقعاً به این می‌گویند خردگرائی و پختگی سیاسی! برادر عزیز! اگر شرق و غرب و تمام دنیا عمل شما را محکوم می کند، باید یک نگاهی به عملکردتان بیاندازید! شاید عیب از شما باشد! در این دنیا نمی‌شود که همه مخالف شما باشند و شما به حقوقتان برسید. این همان منطقی است که جمهوری ولایت فقیه در مقابل جامعه جهانی دنبال می‌کند و هرگز به جائی نمی رسد. برادرجان تاکنون ملتی را سراغ دارید که بدون حمایت بین‌المللی به حقوق خود رسیده باشد تا این بار نوبت بلوچ و بلوچستان باشد ؟

اینکه شما مبارزه مسلحانه را انتخاب کرده‌اید هیچ اشکالی ندارد. این حق هر ملتی است که برای دفاع از مال و جان و ناموسش از خود مسلحانه دفاع کند. اما کشتن انسانهای بی سلاح در مساجد و دسته های عزاداری حتی اگر صحنه هائی زشت و زننده به نظر ما باشند جنگ مسلحانه نیست. این قهرمانی نیست. این بزدلی است! جنگ مسلحانه یعنی به کار بستن تاکتیک‌های نظامی برای از پا درآوردن نظامیان دشمن در میدانهای نبرد. اما کشتن زن و بچه و اسیر مردانگی نیست. رژیم سراپا جنایت جمهوری اسلامی از خدا می‌خواهد که شما مساجدشان را منفجر کنید ، مامورانش را درون تکاها بکشید. آن‌ها که به این چیزها اهمیت نمی دهند. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که از این عمل شما سو استفاده کنند برای منحرف کردن افکار عمومی دنیا بر علیه بلوچ و بلوچستانو آنوقت با خیال راحت جوانانمان را که

.به دنبال لقمه نانی در تلاشند به عنوان قاچاقچی و تروریست گله گله بکشند و دنیا هیچ عکس‌العملی نشان نخواهد داد.

برادران عزیز دشمن بلوچ و بلوچستان مذهب شیعه نیست. دشمن ما فارس نیست. دشمن بلوچ و بلوچستان حاکمیت جنایتکاری است که مذهب شیعه را ایدولوژی خود قرار داده است تا ایران و ایرانی را غارت کند. دشمن بلوچ و بلوچستان همین حاکمیت و تمامیت خواهان سرمایه دار فارس و ترک و غیره هستند. برادرانم در دام رژیم جهل و جنایت نیافتید. اینقدر شیعه شیعه نکنید. بلوچ هرگز با شیعه معمولی دشمنی نداشته است. بلوچ هرگز متعصب مذهبی نبوده است. این تعصبی که جندالله نشان می‌دهد وارداتی است. این مال بیگانگان است از آنطرف مرزهای بلوچستان آمده است. بلوچهای سنی حنفی هرگز متعصبین شیعه کش نبوده اند. نماینده بلوچهای حنفی مولانا عبدالحمید هستند که مثل شیر از حقوق مذهبی بلوچ و اهل سنت ایران دفاع می‌کنند و لی هرگز خشونت و ریختن خون کسی را تجویز نمی کنند.
شهداد بلوچ ــ سوئد

برگرفته از : پهره روتاک

Advertisements

کارها

اطلاعات

2 responses

21 12 2010
Golzamin

baradare gerami Shahdad jan

Balochestan melke shakhsiye shoma ham nist

Shoma nazare khodetan ra farmoodin

Delavar ham nazarash ra

Tasmim ba mardome baloch ke dar ostan va dar vaghe dar ateshe Jomhoori misoozand

sweden jaye khob o sardist
Zahamate shoma ra niz faramosh nakarde eem

ama Felan Sokoote shoma va Doshookiha mayeye Delgarmist
Ba Ehteram
Golzamin Baloch

3 07 2012
arash

دررو بر شما شهداد بلوچ من به عنوان یک بلوچ کاملا با حرفهای شما موافقم.ممنون نبرد بلوچ,نان,لوگ,آزاتی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: