اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعدام 11 جوان بلوچ

25 12 2010

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعدام 11 جوان بلوچ
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، اعدام ( ۱۱ ) جوان بلوچ ازطرف جمهوری اسلامی ایران را شدیداً محکوم می کند، این یازده نفرجوان بیگناه، همگی ماه ها قبل ازبمب گذاری اخیردستگیرشده بودند وبنا براین عقلاً ومنطقاً،هیچ ارتباطی باحادثه انفجارنمی توانستند داشته باشند. کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، ضمن عرض تسلیت به خانواده های محترم این شهیدان راه آزادی و رستاخیزملت شریف بلوچ، اعلام می دارد که جمهوری اسلامی ایران درراستای نسل کُشی فیزیکی وفرهنگی: ( زبانی – مذهبی ) ملیت های ایران، جهت ایجاد رُعب، برای بقاء وتداوم وجود ارتجاعی خویش، همچنان قام برمیدارد. سیاستهای فقیرسازی با » برنامه و هدفِ » نظام جمهوری اسلامی ایران، درمناطق بلوچی، کُردی، عربی، تُرکی، لُری وتُرکمنی، بمنظورایجاد » شرایط ظاهراً طبیعی»، برای افزایش میزان مرگ ومیر درمیان آنان است. خودداری رژیم ازساختن بیمارستانهای مجهزدرمناطق غیرفارس، هدفی جز» نسل کُشیِ برنامه ریزی» شده نداشته وندارد. بیهوده نیست که میزان مرگ ومیرکودکان وزنان باردار، درهنگام زایمان درمیان بلوچ ها، نسبت به بقیۀ ملیت ها، ازهمه بیشتراست. طبق آمارخود رژیم، عُمرِمتوسط بلوچ ها، ده سال ازمیانگین عمردرایران کمتراست، وهرگاه، کودکی شانس بیاوردودراثربیماری وحوادث نامناسب اجتناب پذیرتلف نشود، بسبب آزادیخواهی وبرابری طلبی، وستیزبا تبعیض عریان وغیرقابل تحملِ » دینی و زبانیِ » حاکم، درسن نوجوانی وجوانی دراعتراض به سیاست های پرتبعیض ومرگ آورجمهوری اسلامی ایران، همانند این ( ۱۱ ) جوان حتماً موردشکنجه واعدام قرارمی گیرد. بلوچ ها نه تنهاهمچون سایرملیتها، بسبب آپارتاید زبانی رژیم ازتحصیل به زبان مادری خود محرومند، بلکه همانند ترکمن ها وکردها، ومعتقدین سایرادیان ودین ناباوران، با ستم وآپارتاید مذهبی شیعۀ سیاسی شده وانحصارطلب یعنی خمینیسم هم، دائما دست بگریبانند.اعدام ( ۱۱ ) جوان بلوچ بدون تشکیل دادگاه عادلانه، وبدون حضوروکیل مدافع وهیئت مُنصفۀ بی نظر، وطی شدن مراحل قانونی، جنایتی است که بایستی موردِ اعتراض همۀ ایرانیان ومردم آزادۀ جهان، که با اعدام مخالفند قرارگیرد.امروزنیزهمانند دیروز، روزآزمایش وجدان سیاسی طیف های مختلف سیاسی – فرهنگی ایرانی است. آیا سهم بلوچ ها ازایرانی بودن، فقط تبعیض وفقروشکنجه واعدام بوده وهست ؟
کنگره ملیت های ایران فدرال
دسامبر 2010

Advertisements

کارها

اطلاعات

2 responses

25 12 2010
rostam

حا لا چه باید کرد؟ رژیم افراد مهمی را دستگیر کرده است و سعی خواهد کرد را میتواند روحیه مردم بلوچ را خراب کند. از این ماجرا ها باید درس گرفت برای زدن ضربه های بعدی به پیکر رژیم و این ضربه ها را باید متوجه دستگاههای امنیتی ان کرد. از طریق ایجاد چالشهای مداوم و حساب شده در چند سطح و نه انفجار کور بمبها .
اگر جند اله میخواهد یا نمیخواهد باز هم عملیات مسلحانه کند من با این نظر نمیتوانم
آنرا عوض کنم اما پیشنهادی دارم برای بالا بردن هزینه های رژیم . آیا یادتان هست کردستان بیست سال پیش را ؟ احمدی نژاد مسول مهم سرکوب کردها بود. رژیم متوجه شد تا وقتی پشت جبهه کردها محکم باشد ضربه زدن به آنان دشوار است. پس عملیات امنیتی مهمی را برای همکاری با جلال طالبانی انجام داد . در نتیجه توانست در سال ۱۳۶۹ عملیات مهمی به رهبری احمد کاظمی( که خامنه ای دو سال قبل هواپیمای او را ساقط کرد زیرا کاظمی از باند محسن رضایی بود) انجام دهد. کردهای ایرانی را داخل عراق محاصره کردند در حالی که آنها خواب بودند.
آیا فیلم یا کتاب لحظات ۱۷ گانه بهاران را دیده اید؟ این داستان در باره سربازان گمنام ارتش سرخ در داخل آلمان نازی است و سماجت و مهارتهای نفوذی را تبلیغ و آموزش میدهد . ابتدا بصورت کتاب داخل چپها و بعد فیلم در صدا و سیما مرتبا پخش میشد.
حالا میرسیم به پیشنهاد من . بلوچها باید با اجرای یک سری کنفرانسها در لندن همکاری سازمانهای امنیتی پاکستان با رژیم را زیر نور افکن ببرند. در فضای ویکی لییکس این بسیار مشتری خواهد داشت . رژیم پروژه بزرگی در کشمیر دارد و بهترین جا برای ضربه زدن به ان لندن است. تروریسم شیعه بسیار موذی است و سنی ها را علیه مذهب خودشان بکار میگیرد و بکشتن میدهد .
با چنین کنفرانسی که بهتر است بعد از نوروز انجام شود اما از امروز آگهی شود رژیم جریمه و هزینه زیادی متحمل خوهد شد. اما کنفرانس باید در سطح بالا باشد و رسانه ها آنرا ثبت کنند . یک محور دیگر که میتوان از رژیم جریمه گرفت عومل نفوذی ان در داخل اپوزیسیون است. اگر دقت کرده باشید تعداد زیادی از سازمانهای چپ و لیبرال و ناسیونالیست جند اله را محکوم کردند . به چه عنوانی ؟ آیا به عنوان اینکه مبارزه با رژیم ممنوع است ؟ خیر به عنوان آنکه انفجار انتحاری تروریسم است و باید انر د رهر کجا محکوم کرد. خوب نکته همین است . این سازمانها در کارنامه خود ندارند که تروریسم رژیم را در عراق و یا تشبسا ت تروریستی رژیم را در کشمیر و یا آفریقا محکوم کرده باشند زیرا دروغگو هستند . تروریسم رژیم را به عنوان مبارزه با آمریکا پسند میکنند هر اندازه هم کور و زشت باشد. از طرفی همانطور که علی یونسی پنج سال پیش گفت رژیم داخل این سازمانها نفوذی هم دارد و مدیریت میکند . رژیم حتی داخل مجاهدین خلق هم نفوذی دارد. مردم بلوچ باید از این سازمانها دعوت کنند با تمام امکانات رسانه ای خود در کنفرانس افشای تروریسم رژیم در کشمیر شرکت کنند. این چالشی مهم خواهد بود برای آنان . مسلما یا دیدگاههای بیمار گونه آنان و یا مدیریت منیتی رژیم در داخل آنان اجزه این را نخواهد داد. این میشود جریمه دوم رژیم. در پایان دستگیری سران بلوچ به تنهایی برای سازمان امنیت پاکستان ممکن نبوده است و حتما نفوذی هایی از طریق رژیم در تشکیلات جند اله هستند . از انشای بیانیه فیروز آبادی و سخنان احمدی نژاد این مطلب این است.

27 12 2010
rozaii

موثر ترین کاری که بلوچها میتوانند بکنند هدف گرفتن سرمایه گزاری های خامنه ای در سازمان امنیت پاکستان است. برای اینکار هم خشونت لازم نیست . با یک سیاست افشاگرانه در ظرف شش ماه تمام زحمتهای رژیم بر باد میرود. پروژه ایجاد بحران بین هند و پاکستان بسیار کلان و گران است. میتوان با چند کنفرانس از لندن آنرا جلوی آفتاب برد و مثل شیر کوهی آب میشود بخصوص در این جو ویکی لییکس . تمام ضربات را بلوچها از چند معاون امنیتی و شخص رییس جمهور پاکستان میخورند که با پروژه مشابه ترور رفیق حریری و با حذف خانم بوتو آمدند سر کار . بلوچها باید دادگاه و ماجرای خانم بوتو را منعکس کنند که متاسفانه در می میکر ان توجه ای به ان نشده و نمیشود . چرا؟ مگر این سایت مخالف ترور نیست ؟ آیا ترور را فقط زمانی که به رژیم صدمه میزند باید طرد کرد؟ چرا ترورهای رژیم را در آفریقا و عراق و هند و لبنان منعکس نمیکنید . اگر فکر میکنید این دوای خودی است و نباید رژیم را پیش غریبه بی ابرو کرد هد اقل به فارسی و بلوچی افشا کنید . وگرنه سکوت علامت رضا است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: