بمناسبت هشتم مارس، روزجهانی زن

10 03 2011

بمناسبت هشتم مارس، روزجهانی زن
سایت «تورکمن صحرا مدیا» به مناسبت به مناسبت روزجهانی زن چند سوال را با ۵ زن ترکمن در میان گذاشته است و نظر آن ها را درباره تبعیض جنسی و نمونه های آن در میان ترکمن ها، مشکلات زنان به طور عمده و زنان ترکمن به طور ویژه وهم چنین روز جهانی زن و اهمیت آن جویا شده است.
پای صحبت پنچ تن از زنان ترکمن

Advertisements
عنصر تعیین کننده در تغییر نظام سیاسی کشور چیست؟ فشار داخل یا خارج؟

6 09 2010

مصاحبه احمد مرادی سر دبیر سایت تورکمن صحرا مدیا با دکتر عبدالستار دوشوکی (تحلیل گر مسائل سیاسی)
عنصر تعیین کننده در تغییر نظام سیاسی کشور چیست؟ فشار داخل یا خارج؟ ادامهٔ مطلب »

بیانیه مشترک بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی ترکمن

10 02 2010

ما امضا کنندگان این بیانیه به عنوان بخشی از روشنفکران ترکمن ضمن حمایت خود از جنبش موسوم به سبز ایران، بر انجام خواسته های حداقل و فوری خود نظیرآزادی زندانیان سیاسی، رعایت مبانی حقوق بشر، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی ایجاد تشکلها و احزاب، لغو مجازات اعدام، الغای سیاست امنیتی در ترکمن صحرا، اجرای بلادرنگ تحصیل و تدریس به زبان مادری برای کلیه اقوام و ملیت های کشور، آزادی پوشش زنان و دختران ترکمن در مراکز آموزشی و اداره جات، رفع اجحافات و اعمال تبعیضات بر اهل سنت و تأمین برابر حقوقی کلیه ادیان و مذاهب کشور، سپردن مسئولیت به افراد بومی متخصص و گسترش نقش آنان در اداره امور منطقه و تأسیس رادیو و تلویزیون محلی بزبان ترکمنی تاکید می کنیم.
متن کامل بیانیه را در اینجا بخوانید