آن ها برای به آتش کشیدن بلوچستان خیز برداشته اند!

11 04 2015

balouch-jashadlآن ها برای به آتش کشیدن بلوچستان خیز برداشته اند!
ارژنگ بامشاد
با بالا گرفتن آتش جنگ شیعه وسنی در منطقه که شعله های آن در سوریه، عراق، بحرین و یمن زبانه می کشد، تلاش برای به آتش کشاندن بلوچستان و کردستان به عنوان استان هائی با اکثریت سنی مذهب، و حتی خوزستان گسترده تر از پیش شده است. اخبار درگیری های در بلوچستان و انعکاس گستردۀ آن، نشاندهنده توجهی است که به این استان مرزی کشور می شود و به نظر می رسد که این استان در کانون توجه نیروهائی است که قصد دارند آتش جنگ شیعه و سنی را بیش از گذشته شعله ور سازند. ادامهٔ مطلب »

Advertisements
اسطوره «دولت ملی»، «ما» و «اعراب» مان

31 10 2012

اسطوره «دولت ملی»، «ما» و «اعراب» مان
ناصر فکوهی
اسطوره های دولت ملی ( یا دولت ملت ها) (nation – state) از قدرتمندترین اسطوره هایی هستند که انسانیت در طول حیات خود در چارچوب های شناختی و زبان شناختی بر پا کرده اند و این قدرت را باید حاصل توانایی های خارق العاده آنها در درونی کردن ایدئولوژی «ملی» در کنشگران زیر قدرت آنها به حساب آورد. خیالین بودن این برساخته ها که بندیکت آندرسون در کتاب «جماعت های خیالین » خود به خوبی آن را تشریح و تحلیل کرده است، به دلیل مادیت بخشیدن به ساختارهای خیال، در طول یک محور زمانی است که از منشاء این دولت ها آغاز می شود و به تدریج از یادها می رود و به قول فوکو و بوردیو، «فرهنگ» ی است که خود را به قالب «طبیعت» و امری «ابدی و ازلی» در می آورد یا به قول بارت «زبان» ی که به یک «واقعیت ملموس و محسوس» بدل می شود. ادامهٔ مطلب »

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ «بە کجا چنین شتابان؟»

30 10 2012

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ «بە کجا چنین شتابان؟»
احمد اسکندری
شباهت عجیبی هست بین ستم جنسیتی و ستم ملی. همچنانکە باید زن بود و در موقعیتهای مختلف ستم و تبعیضات جنسیتی در جامعە قرارگرفت تا نابرابری و اجحافات گوناگون را با تمام جوانب آن لمس نمود، بهمین ترتیب احساس ستم ملی برای کسانیکە هیچگاە در این موقعیت قرار نگرفتە باشند کار چندان سادەای نیست. آنچە کە در چند روز اخیر از سوی بخشی از نخبگان ایران در مورد مسئلە ستم ملی در ایران و یا بهتر است بگویم انکار ستم ملی نوشتەاند، ادامهٔ مطلب »

ملت ایران ؟ آری ، اما به چه معنا ؟

30 10 2012

ملت ایران ؟ آری ، اما به چه معنا ؟
محمد رضا شالگونی
» نسب ام شاید به زنی فاحشه درشهر بخارا برسد » سهراب سپهری
برای آنهایی که به مسلمات سیاست رسمی خو کرده اند ، هرعلامت استفهامی در باره » ملت ایران » نشانه خیانتی است نابخشودنی. » ملت ایران » برای آنها موجودیتی است بی ابهام، مانند خورشید در آسمان بالای سرمان ، که در طول هزاره ها دوام آورده و بعد از این نیز هم چنان پایدار خواهد ماند. امٌا حقیقت این است که » ملت ایران » در میان خود ایرانیان، اکنون در مقایسه با 50 یا حتی 25 سال پیش به مفهومی مبهم تر تبدیل شده است(1). ادامهٔ مطلب »

مسئله ملی ، ملت و ناسیونالیسم

30 10 2012

مسئله ملی ، ملت و ناسیونالیسم
سارا محمود
یک تحلیل جدی از مسئله ملی امروز با دو سئوال عمده روبروست :
اول : چرا علیرغم جهانی شدن اقتصاد ونتایج تبعی آن در مناسبات بین جوامع بشری ، تقسیم مردم به ملت ها و ملت گرایی همچنان پایدار و نیرومند مانده آست ، بطوری که تعارضات ملی بنحوی مطایبه آمیز و متناقض به یکی از بزرگترین مشکلات « دهکده جهانی» تبدیل شده است ؟ ادامهٔ مطلب »

توجیه استبداد تحت عنوان «حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران»!

30 10 2012

جابر کلیبی
Djaber_ka@yahoo.ca
توجیه استبداد تحت عنوان «حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران»!
در دفاع از حقوق طبیعی خلق کرد و خلقهای ستمدیده ی  ایران!
شکست انقلاب57 تنها یک حاکمیت بربر و خونخوار
را به جامعه تحمیل نکرد بلکه در عین حال، حشایا و زوائد
یک جامعه سنتی را از عمق به سطح راند و ما امروز
شاهد گندیدگی و تلاشی  سیاسی و فرهنگی آن  در جنبش هستیم! ادامهٔ مطلب »

در باره راه حل فدرالی برای ایران

3 09 2012

می مکران ـ بحث فدرالیسم بعنوان ساختار سیاسی برای اتحاد داوطلبانه ی ملیت های ایران، اکنون به شکل گسترده ای در میان نیروهای سیاسی سراسری و منطقه ای جریان دارد. برای اطلاع از این مباحث و شرکت در آن با توجه به ویژه گی های بلوچستان و سیستان، تلاش می کنیم که به این مباحث دامن بزنیم. باشد که این بحث در میان فعالان بلوچستانی نیز نیز هر چه بیشتر دامن بگیرد و تعمییق یابد. در اینجا قطع نامه کنگره سازمان راه کارگر را می آوریم و تلاش خواهیم کرد در آینده مواضع دیگر جریانات سیاسی را نیز به شکل گسترده ای منعکس سازیم. ادامهٔ مطلب »