در باره راه حل فدرالی برای ایران

3 09 2012

می مکران ـ بحث فدرالیسم بعنوان ساختار سیاسی برای اتحاد داوطلبانه ی ملیت های ایران، اکنون به شکل گسترده ای در میان نیروهای سیاسی سراسری و منطقه ای جریان دارد. برای اطلاع از این مباحث و شرکت در آن با توجه به ویژه گی های بلوچستان و سیستان، تلاش می کنیم که به این مباحث دامن بزنیم. باشد که این بحث در میان فعالان بلوچستانی نیز نیز هر چه بیشتر دامن بگیرد و تعمییق یابد. در اینجا قطع نامه کنگره سازمان راه کارگر را می آوریم و تلاش خواهیم کرد در آینده مواضع دیگر جریانات سیاسی را نیز به شکل گسترده ای منعکس سازیم. ادامهٔ مطلب »

Advertisements
بازداشت سه روحانی اهل سنت در خاش

4 01 2010

سه تن از علمای مذهبی استان سیستان و بلوچستان به نامهای مولوی سعید کردی ، مولوی عبدالجلیل میربلوچ زهی و مولوی جابر یار محمد زهی از یک هفته گذشته در شهر خاش بازداشت شده اند.خانواده و بستگان بازداشت شدگان با مراجعه به دادگاه عمومی و انقلاب ، وزارت اطلاعات تا کنون موفق به ملاقات با این افراد نشده اند، به گفته بستگان بازداشت شدگان سه روحانی اهل سنت به اتهام فعالیت های فرهنگی و تبلیغ سیاسی بازداشت شده اند.

جبھه وسیع ھمچنان ضرورت مبرم جنبش ملی

25 11 2009

جبھه متحد بلوچستان ایران جمهوريخواهان فدرال ھمچنان که از» نام آن » پیداست خود طراح اصلی شیوہ کارجبھه ای بودہ و ھموارہ بر این امر تاکید داشته و بارھا طی مقالات متعددی چنین به استدلال پرداخته است۔ که راہ برون رفت از معضل بزرگ جنبش ملی ما، در ھمکاری و وحدت عمل نیروھای محدود سیاسی آن در یک جبھه وسیع ملی است
متن نامه جبهه متحد به حزب مردم را در اینجا بخوانید