بلوچستان و دولت روحانی

15 04 2014

رییس جمهور...استاندار...مولوی عبدالحمید...آیت ا... سلیمانی در کنار هم در یک قاب تصویر

رییس جمهور…استاندار…مولوی عبدالحمید…آیت ا… سلیمانی در کنار هم در یک قاب تصویر

بلوچستان و دولت روحانی
عبدالوهاب شهلی بر
همانطوریکه از جانب کارگزاران دولتی اعلام شده است، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری قرار است ریاست محترم جمهوری سفری به استان سیستان و بلوچستان داشته باشد. به این بهانه در نظر دارم در این یاداشت مختصر، نگاهی به واقعیت ها و رویاهای جامعه ی بلوچی و نیز سیاست گذاری های کلانی که دولت یازدهم می تواند با همراهی سایر بخش های حاکمیت، جهت بهبود زندگی مردم بلوچ و نیز تعدیل چالش های عدیده مطرح در جنوب شرق کشور، انجام دهد، اشاره کنم. ادامهٔ مطلب »

Advertisements