ناسیونالیسم بلوچ و ژئوپلیتیک منابع انرژی در بلوچستان پاکستان

2 05 2012

ناسیونالیسم بلوچ و ژئوپلیتیک منابع انرژی در بلوچستان پاکستان
تغییر زمینۀ جدایی طلبی در پاکستان
قسمت اول
ترجمه: نصرالله قاضی
» زیر سایۀ افغانستان » نام کتابی است که در سال 1981توسط Selig S.Harrison نوشته و منتشر شده است و دوران مخاطره آمیز توسعه طلبی شوروی را در پرتو ناسیونالیسم بلوچ مورد مطالعه قرار میدهد. در سال 1981 ارتش پاکستان به شکلی بی رحمانه شورش یک قبیله جدایی طلب در بلوچستان – استانی وسیع و کم جمعیت در جنوب غربی پاکستان – را سرکوب کرد. شاید لازم به یادآوری نباشد که بلوچستان سرکش بین افغانستان و دریای عمان قرار دارد. ادامهٔ مطلب »

Advertisements
تناقض گویی آشکار بعضی از جریانات سیاسی بلوچی در باره فدرالیسم و استقلال

23 08 2011

نقد و نظر
تناقض گویی آشکار بعضی از جریانات سیاسی بلوچی در باره فدرالیسم و استقلال
میربلوچ
احزاب وسازمانهای سیاسی بلوچستان تا کنون نتواسته است که تحلیلی جامع منطبق با واقعیتهای جامعه بلوچستان و ارتباط درهم تنیده و تنگاتنگ آن با ایران ، ارایه دهند. از یک قوم یا ملت خیالی بنام فارس یاد میکنند که وجود خارجی با مثابه سایر اقوام ایرانی ندارد. زبان فارسی ،زبان مشترک ورسمی در ایران می باشد. اگر منظور از قوم فارس کسانی هستند که زبانشان فارسی است . ادامهٔ مطلب »

آیا شعار استقلال بلوچستان به نفع مبارزات دمکراتیک مردم بلوچ است؟

19 08 2011

آیا شعار استقلال بلوچستان به نفع مبارزات دمکراتیک مردم بلوچ است؟
بی برگ براهوئی
اخیرأ بحث سمت و سوی مبارزات مردم بلوچ بالا گرفته است. برخی از روشنفکران بلوچ بر این استدلال پای می فشرند که استقلال بلوچستان یعنی جدائی بلوچستان از ایران و جدائی بلوچستان از پاکستان می تواند کشور قدرتمند و ثروتمند بلوچستان را بوجود آورد. در این استدلال ها، بیش از آن که مبارزات و وضعیت کنونی در بلوچستان و بویژه بلوچستان ایران مد نظر باشد، پاره ای مثال ها مدنظر قرار می گیرند. ادامهٔ مطلب »

آش آن قدر شور بود که خان هم متوجه شد

17 08 2011

نقد و نظر
آش آن قدر شور بود که خان هم متوجه شد
میربلوچ
در وبلاگ «سرزمین من کجاست» دو مقاله ای تحت عنوان «استقلال بلوچستان بهترین راه ملت بلوچ است ، و استقلال یک حق استو هیچ بلوچ آزاده ای نمیتواند مخالف آن باشد ، » نوشته شده بود توجه مرا جذب کرد.
مقاله اولی توسط آقای محمدکریم بلوچ نوشته شده و ایشان براساس زمینه فکری خود و دلایل دیگری از جمله سبوعیت و درنده خویی رژیم آخوندی، شرایط منطقه ای و جهانی متعقد است که بهترین راه بهروزی ، استقلال بلوچستان است. ادامهٔ مطلب »

خانه پدری/مادری و میهن پرستی دور از ناسیونالیسم

9 07 2011

می مکران ـ بحث مسئله ملی و تاکید هویت ملی و رابطه ی آن با همبستگی سراسری امر تازه ای نیست. نوشته زیر بیان نظری است که می خواهد به این موضوع بپردازد. روشن است که چشم انداز های آینده می تواند مبنای بحث های جدی باشد. اما در سیاست عملی کنونی سئوال این است که چگونه می توان روی حقوق ملیت های تحت ستم تاکید کرد. نگاه به چشم اندازها روشن نمی کند که جایگاه تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم، و زندگی در اتحادی داوطلبانه در چهارچوب کشوری سراسری چگونه خواهد بود. برای دامن زدن به این بحث، مقاله زیر آورده می شود باشد تا بتواند بحثی جدی را در این راستا دامن بزند ادامهٔ مطلب »

مبارزه مسالمت آميز جنبش آزادى خواهى بلوچ به کجا ميرود؟

31 10 2010

مبارزه مسالمت آميز جنبش آزادى خواهى بلوچ به کجا ميرود؟
پيام اميد
سال هاست که شيوه ها و سياستهاى مبارزاتى ايرانيان٬ استراتژى و تاکتيک هاى انها و در کنار آن جنبش آزادى خواهى بلوچستان غربى نيز عوض شده است٬ و چشم انداز مبارزه برعليه ديکتاتورى و استبداد مذهبى در ايران وسيع تر شده و طيف وسيع ترى از مردم را دربر ګرفته ادامهٔ مطلب »

دوقلوهای افغانی – پاکستانی (بخش دوم)

12 08 2010

دوقلوهای افغانی – پاکستانی (بخش دوم)
نوشتۀ: په په اسکوبار
ترجمۀ: نصرالله قاضی
بلوچستان: جایزۀ نهائی

فعلا در بلوچستان آرامش قبل از طوفان است. طرح اوباما برای افپک که قبلا بدان جنگ بر علیه تروریسم در سراسر جهان خطاب میکرد و اخیراً آنرا عملیات بر علیه شورشیان مینامد فقط شامل شورش در ایالت های تحت کنترل پشتونها نمیشود. شورش و ناآرامی در بلوچستان نیز اجتناب نا پذیر است . ادامهٔ مطلب »