تناقض گویی آشکار بعضی از جریانات سیاسی بلوچی در باره فدرالیسم و استقلال

23 08 2011

نقد و نظر
تناقض گویی آشکار بعضی از جریانات سیاسی بلوچی در باره فدرالیسم و استقلال
میربلوچ
احزاب وسازمانهای سیاسی بلوچستان تا کنون نتواسته است که تحلیلی جامع منطبق با واقعیتهای جامعه بلوچستان و ارتباط درهم تنیده و تنگاتنگ آن با ایران ، ارایه دهند. از یک قوم یا ملت خیالی بنام فارس یاد میکنند که وجود خارجی با مثابه سایر اقوام ایرانی ندارد. زبان فارسی ،زبان مشترک ورسمی در ایران می باشد. اگر منظور از قوم فارس کسانی هستند که زبانشان فارسی است . ادامهٔ مطلب »

Advertisements
آش آن قدر شور بود که خان هم متوجه شد

17 08 2011

نقد و نظر
آش آن قدر شور بود که خان هم متوجه شد
میربلوچ
در وبلاگ «سرزمین من کجاست» دو مقاله ای تحت عنوان «استقلال بلوچستان بهترین راه ملت بلوچ است ، و استقلال یک حق استو هیچ بلوچ آزاده ای نمیتواند مخالف آن باشد ، » نوشته شده بود توجه مرا جذب کرد.
مقاله اولی توسط آقای محمدکریم بلوچ نوشته شده و ایشان براساس زمینه فکری خود و دلایل دیگری از جمله سبوعیت و درنده خویی رژیم آخوندی، شرایط منطقه ای و جهانی متعقد است که بهترین راه بهروزی ، استقلال بلوچستان است. ادامهٔ مطلب »

آیا جریانات سیاسی بلوچستان ازنظرکارعملی به بلوغ سیاسی رسیده اند؟

31 12 2010

آیا جریانات سیاسی بلوچستان از نظر کار عملی به بلوغ سیاسی رسیده اند؟
لشکر میربلوچ
حاکمان جمهوری اسلامی بعلت بی لیاقتی ٬ جهالت و تمامیت خواهی از حل مشکلات مردم عاجز می باشند و تنها راه حل آنها برای تمامی مشکلات موجود سرکوب و بکارگیری خشونت و اعدام می باشد. آقای خامنه ای در زمان رژیم پهلوی چند سالی در بلوچستان تبعید بوده است و اکنون به پاس سپاسگزاری و خاطره آن دوران ٬ ظاهرا ً «لطف و مرحمت ویژه ای» به مردم بلوچ دارند. ادامهٔ مطلب »