روز جهانی زبان مادری

21 02 2015

zaan-madariروز جهانی زبان مادری
عبدالستار دوشوکی
امروز ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری می باشد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است. معاده ها و منشورهای بین المللی متعددی وجود دارند، که حکومت ایران نیز به اجرای آنها متعهد و ملزم شده است تا از خزینه و میراث زبانی و فرهنگی موجود در کشور حمایت و پاسداری کامل بکند. اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح می کند که استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. ادامهٔ مطلب »

Advertisements
سفر روحانی به بلوچستان و انتظارات مردم بلوچ

15 04 2014

Abdolsattar-Doshouki-5سفر روحانی به بلوچستان و انتظارات مردم بلوچ
عبدالستار دوشوکی
بلوچستان !آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی ست هوا؟ یا گرفته است هنوز ؟
من در این گوشه که از دنیا بیرون است
امیدی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست
کورسوی امیدی ز چراغی اینچنین رنجور
همچنان قصه پرداز شب ظلمانی ماست ادامهٔ مطلب »